เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ nasa.game มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดซึ่งเป็นตัวแทนของความเห็นชอบระหว่าง nasa.game ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ บริษัทกับผู้เล่น ลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ nasa.game รวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ลงในอุปกรณ์มือถือหรือแท็ปเล็ต ตลอดจนการเปิดบัญชีใช้งานของเว็บไซต์ จะเท่ากับว่าลูกค้ายอมรับหลักเกณฑ์และกฎกติกาต่าง ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2566

 

ข้อตกลงตามข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา

เราคือ Nasa game

เราดำเนินการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (“ข้อกำหนดทางกฎหมาย”) (รวมเรียกว่า “บริการ”)

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]

ข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคล (“คุณ”) และ Nasa Game เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ คุณยอมรับว่าเมื่อเข้าถึงบริการ คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการโดยชัดแจ้ง และคุณต้องยุติการใช้งานทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเอกสารที่อาจโพสต์บนบริการเป็นครั้งคราวจะรวมไว้ในที่นี้โดยชัดแจ้งโดยการอ้างอิง เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ของข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และคุณสละสิทธิ์ใดๆ ที่จะได้รับแจ้งเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่ละรายการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดต คุณจะอยู่ภายใต้และจะถือว่าได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดทางกฎหมายที่แก้ไขแล้วโดยการใช้บริการต่อไปของคุณหลังจากวันที่โพสต์ข้อกำหนดทางกฎหมายที่แก้ไขดังกล่าว


เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้เพื่อบันทึกของคุณ

สารบัญ

บริการของเรา

ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อใช้บริการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือทำให้เราต้องลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาลดังกล่าวหรือ ประเทศ. ดังนั้น บุคคลเหล่านั้นที่เลือกเข้าถึงบริการจากสถานที่อื่นทำได้ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการของเรา รวมถึงซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกในบริการ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา” ) ตลอดจนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น (“เครื่องหมาย”)

เนื้อหาและเครื่องหมายของเราได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม) และสนธิสัญญาในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

เนื้อหาและเครื่องหมายมีให้ในหรือผ่านบริการ “ตามที่เป็น” สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น

การที่คุณใช้บริการของเรา

ภายใต้การที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงส่วน “กิจกรรมที่ห้าม” ด้านล่าง เราให้ใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อ:

 • เข้าถึงบริการ และ
 • ดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงอย่างถูกต้อง

สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณเท่านั้น

ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้หรือที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ รวบรวม เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง แจกจ่าย ขาย ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้หรือที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา ได้รับอนุญาตหรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากเรา

หากคุณต้องการใช้บริการ เนื้อหา หรือเครื่องหมายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในส่วนนี้หรือที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา โปรดส่งคำขอของคุณไปที่: [email protected] หากเราเคยอนุญาตให้คุณโพสต์ ทำซ้ำ หรือแสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหาของเราต่อสาธารณะ คุณต้องระบุว่าเราเป็นเจ้าของหรือผู้อนุญาตของบริการ เนื้อหา หรือเครื่องหมาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ปรากฏขึ้นหรือ ปรากฏให้เห็นในการโพสต์ ผลิตซ้ำ หรือแสดงเนื้อหาของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดแจ้งในและต่อบริการ เนื้อหา และเครื่องหมาย

การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายของเราและสิทธิ์ในการใช้บริการของเราจะสิ้นสุดลงทันที

การส่งของคุณ

โปรดตรวจสอบส่วนนี้และส่วน “กิจกรรมต้องห้าม” อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้บริการของเรา เพื่อทำความเข้าใจ (ก) สิทธิ์ที่คุณให้แก่เราและ (ข) ภาระหน้าที่ที่คุณมีเมื่อคุณโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆ ผ่านบริการ

การส่ง: การส่งคำถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ความคิด คำติชม หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการ (“การส่ง”) โดยตรงถึงเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดให้กับเราในการส่งดังกล่าว คุณตกลงว่าเราจะเป็นเจ้าของเนื้อหาที่นำเสนอนี้และมีสิทธิ์ในการใช้งานและเผยแพร่โดยไม่จำกัดสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ โดยไม่ต้องรับทราบหรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณโพสต์หรืออัปโหลด: โดยการส่งผลงานผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ คุณ:

 • ยืนยันว่าคุณได้อ่านและเห็นด้วยกับ “กิจกรรมต้องห้าม” ของเรา และจะไม่โพสต์ ส่ง เผยแพร่ อัปโหลด หรือส่งผ่านบริการ การส่งใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ก่อกวน แสดงความเกลียดชัง เป็นอันตราย หมิ่นประมาท อนาจาร กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เลือกปฏิบัติ , คุกคามต่อบุคคลหรือกลุ่มใดๆ, ส่อไปในทางเพศ, เป็นเท็จ, ไม่ถูกต้อง, หลอกลวง, หรือทำให้เข้าใจผิด;
 • ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ให้สละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ และทั้งหมดต่อการนำเสนอดังกล่าว
 • รับประกันว่าการส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นต้นฉบับของคุณ หรือคุณมีสิทธิ์และใบอนุญาตที่จำเป็นในการส่งเนื้อหาดังกล่าว และคุณมีอำนาจเต็มที่ในการให้สิทธิ์ที่กล่าวถึงข้างต้นแก่เราที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ และ
 • รับประกันและรับรองว่าสิ่งที่คุณส่งมาไม่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการส่งข้อมูลของคุณ และคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะคืนเงินให้กับเราสำหรับความสูญเสียใด ๆ และทั้งหมดที่เราอาจได้รับเนื่องจากการที่คุณละเมิด (ก) ส่วนนี้ (ข) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือ (ค) กฎหมายที่บังคับใช้ .

ตัวแทนผู้ใช้

โดยการใช้บริการ คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) คุณมีความสามารถตามกฎหมายและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้; (2) คุณไม่ใช่ผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (3) คุณจะไม่เข้าถึงบริการด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าจะผ่านบอท สคริปต์หรืออื่นๆ (4) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต; และ (5) การใช้บริการของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ

หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ และทั้งหมดในปัจจุบันหรือในอนาคต (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ)

กิจกรรมต้องห้าม

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราให้บริการ บริการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับความพยายามทางการค้าใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยเราโดยเฉพาะ

ในฐานะผู้ใช้บริการ คุณตกลงที่จะไม่:

 • ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ อย่างเป็นระบบจากบริการเพื่อสร้างหรือรวบรวม รวบรวม รวบรวม ฐานข้อมูล หรือไดเร็กทอรี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • หลอกลวง หลอกลวง หรือทำให้เราและผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามที่จะเรียนรู้ข้อมูลบัญชีที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้
 • หลีกเลี่ยง ปิดใช้งาน หรือรบกวนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของบริการ รวมถึงคุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น
 • ดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย หรือเป็นอันตราย ในความเห็นของเรา เราและ/หรือบริการ
 • ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากบริการเพื่อก่อกวน ละเมิด หรือทำร้ายบุคคลอื่น
 • ใช้บริการสนับสนุนของเราอย่างไม่เหมาะสมหรือส่งรายงานเท็จเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ
 • ใช้บริการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้
 • มีส่วนร่วมในการสร้างกรอบหรือเชื่อมโยงไปยังบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) ไวรัส ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่มากเกินไปและการสแปม (การโพสต์ข้อความซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง) ซึ่งขัดขวางการใช้งานและการเพลิดเพลินของบริการหรือ ดัดแปลง ทำให้เสีย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลง หรือรบกวนการใช้ คุณลักษณะ ฟังก์ชัน การดำเนินการ หรือการบำรุงรักษาบริการ
 • มีส่วนร่วมในการใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อความ หรือการใช้เหมืองข้อมูล โรบ็อต หรือเครื่องมือการรวบรวมและสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน
 • ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ จากเนื้อหาใดๆ
 • พยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้หรือบุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น
 • อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) เนื้อหาใดๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการรวบรวมหรือส่งข้อมูลแบบพาสซีฟหรือแอ็คทีฟ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิกที่ชัดเจน (“gif”), 1×1 พิกเซล, เว็บบั๊ก, คุกกี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน (บางครั้งเรียกว่า “สปายแวร์” หรือ “กลไกการรวบรวมแบบพาสซีฟ” หรือ “pcms”)
 • รบกวน ขัดขวาง หรือสร้างภาระเกินควรแก่บริการหรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ก่อกวน ก่อกวน ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานหรือตัวแทนของเราที่มีส่วนร่วมในการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดแก่คุณ
 • พยายามข้ามมาตรการใดๆ ของบริการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ
 • คัดลอกหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Flash, PHP, HTML, JavaScript หรือโค้ดอื่นๆ
 • ยกเว้นตามที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ถอดรหัส แปลกลับ ถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของบริการในทางใดทางหนึ่ง
 • ยกเว้นที่อาจเป็นผลจากเครื่องมือค้นหามาตรฐานหรือการใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ใช้ เปิด พัฒนา หรือแจกจ่ายระบบอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สไปเดอร์ โรบ็อต โปรแกรมโกง โปรแกรมขูด หรือโปรแกรมอ่านออฟไลน์ที่เข้าถึงบริการ หรือ ใช้หรือเรียกใช้สคริปต์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้ตัวแทนซื้อหรือตัวแทนจัดซื้อเพื่อทำการซื้อในบริการ
 • ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือการเสแสร้งที่เป็นเท็จ
 • ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแข่งขันกับเราหรือใช้บริการและ/หรือเนื้อหาสำหรับความพยายามในการสร้างรายได้หรือองค์กรการค้า

ผลงานที่สร้างโดยผู้ใช้

บริการไม่ได้เสนอให้ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์เนื้อหา เราอาจให้โอกาสคุณในการสร้าง ส่ง โพสต์ แสดง ส่งต่อ ดำเนินการ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือออกอากาศเนื้อหาและวัสดุต่างๆ ให้เราหรือบนบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ งานเขียน วิดีโอ เสียง รูปถ่าย กราฟิก ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมเรียกว่า “การมีส่วนร่วม”) ผู้ใช้รายอื่นของบริการอาจดูการมีส่วนร่วมได้และผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณสร้างหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมใด ๆ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่า:

ใบอนุญาตการบริจาค

คุณและบริการยอมรับว่าเราอาจเข้าถึง จัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลใดๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้และตัวเลือกของคุณ (รวมถึงการตั้งค่า)

การส่งคำแนะนำหรือคำติชมอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการ แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้และแบ่งปันความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณ

เราไม่ยืนยันความเป็นเจ้าของในการมีส่วนร่วมของคุณ คุณยังคงเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดของคุณและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อความหรือการรับรองใด ๆ ในการมีส่วนร่วมของคุณที่คุณให้ไว้ในพื้นที่ใด ๆ บนบริการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ และคุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะยกโทษให้เราจากความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมด และละเว้นจากการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณ

การจัดการบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดที่จะ: (1) ตรวจสอบบริการสำหรับการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้; (2) ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผู้ใช้ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (3) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัด ปฏิเสธ จำกัดการเข้าถึง จำกัดความพร้อมใช้งาน หรือปิดใช้งาน (ในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี) การมีส่วนร่วมใด ๆ ของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง; (4) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการจำกัด การแจ้งให้ทราบหรือความรับผิดในการลบออกจากบริการหรือปิดใช้งานไฟล์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีขนาดมากเกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบของเราในทางใดทางหนึ่ง และ (5) จัดการบริการด้วยวิธีอื่นในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่เหมาะสมของบริการ

ระยะเวลาและการยุติ

ข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้บริการ โดยไม่จำกัดข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้บริการ (รวมถึงการบล็อกที่อยู่ IP บางอย่าง) แก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเพื่อ ไม่มีเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้หรือของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ เราอาจยุติการใช้งานหรือการมีส่วนร่วมของคุณในบริการ หรือลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากเรายกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อของคุณ ชื่อปลอมหรือยืม หรือชื่อของบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าคุณจะดำเนินการในนามของบุคคลที่สามก็ตาม งานสังสรรค์. นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และคำสั่งห้าม

การปรับเปลี่ยนและการขัดจังหวะ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาของบริการได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตข้อมูลใดๆ ในบริการของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

กฎหมายที่บังคับใช้

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา เราอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่นๆ หรือจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขัดจังหวะ ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต ระงับ ยุติ หรือแก้ไขบริการได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่าเราไม่มีส่วนรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการในช่วงเวลาหยุดทำงานหรือการหยุดให้บริการ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ที่จะตีความบังคับให้เรารักษาและสนับสนุนบริการหรือจัดหาการแก้ไข อัปเดต หรือเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

การระงับข้อพิพาท

การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

เพื่อเร่งการแก้ไขและควบคุมค่าใช้จ่ายของข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (แต่ละรายการเรียกว่า “ข้อพิพาท” และเรียกรวมกันว่า “ข้อพิพาท”) ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือเรา (แต่ละรายการเรียกว่า “คู่สัญญา” และเรียกโดยรวมว่า “คู่สัญญา”) คู่สัญญาตกลงที่จะพยายามเจรจาข้อพิพาทใดๆ ก่อน (ยกเว้นข้อพิพาทที่ระบุไว้ด้านล่างอย่างชัดแจ้ง) อย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลาอย่างน้อย Nasa Game วันก่อนที่จะเริ่มอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้อง หรือการสิ้นสุดของข้อกำหนด จะถูกอ้างถึงและยุติในที่สุดโดยศาลอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศภายใต้สภาอนุญาโตตุลาการแห่งยุโรป (เบลเยียม บรัสเซลส์ อเวนิวหลุยส์ , 146) ตามกฎของ ICAC นี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการอ้างถึง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อนี้ จำนวนอนุญาโตตุลาการคือ Nasa Game ที่นั่งหรือสถานที่ทางกฎหมายหรืออนุญาโตตุลาการจะเป็น Nasa Game ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาคือ Nasa Game กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะเป็นกฎหมายสาระสำคัญของ Nasa Game

ข้อ จำกัด

คู่สัญญาตกลงว่าการอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะจำกัดเฉพาะข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต (ก) อนุญาโตตุลาการจะไม่เข้าร่วมกับกระบวนการอื่นใด; (b) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะอนุญาโตตุลาการบนพื้นฐานของการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือใช้กระบวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม; และ (c) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะนำเสนอในฐานะตัวแทนโดยอ้างว่าในนามของประชาชนทั่วไปหรือบุคคลอื่นใด

ข้อยกเว้นสำหรับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการและอนุญาโตตุลาการ

คู่สัญญาตกลงว่าข้อพิพาทต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติข้างต้นเกี่ยวกับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการที่มีผลผูกพันอนุญาโตตุลาการ: (ก) ข้อพิพาทใด ๆ ที่ต้องการบังคับใช้หรือปกป้อง หรือเกี่ยวกับความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของภาคี; (b) ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องการโจรกรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ การบุกรุกความเป็นส่วนตัว หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต; และ (c) การเรียกร้องใด ๆ สำหรับการบรรเทาทุกข์ หากพบว่าข้อกำหนดนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งสองฝ่ายจะไม่เลือกที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใด ๆ ที่อยู่ในส่วนของข้อกำหนดนี้ที่พบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจภายในศาลที่ระบุไว้สำหรับ เขตอำนาจศาลข้างต้น และคู่สัญญาตกลงที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลนั้น

การแก้ไข

อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่น รวมถึงคำอธิบาย ราคา ความพร้อมใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใดๆ และเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลในบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิเสธความรับผิด

บริการมีให้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ คุณตกลงว่าการใช้บริการของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เกี่ยวข้องกับบริการและการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของบริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการ และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ (1) และวัสดุ, (2) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน, ในลักษณะใดก็ตาม, อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ, (3) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดและ /หรือข้อมูลทางการเงินที่จัดเก็บไว้ในนั้น (4) การหยุดชะงักหรือการยุติการส่งไปยังหรือจากบริการ (5) จุดบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านบริการโดยบุคคลที่สาม และ/หรือ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาและวัสดุใดๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ ส่งต่อ หรืออื่นๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการ เราไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการ เว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ และเราจะไม่ เป็นคู่สัญญาหรือรับผิดชอบในการตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการบุคคลที่สามใด ๆ เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อใดๆ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ คุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนของเราจะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง ข้อยกเว้น ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ขัดแย้งกันในที่นี้ ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามและไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม จะถูกจำกัดให้ไม่เกินจำนวนวงเงินที่จ่ายซึ่งอยู่ที่หนึ่งแสนบาท หากมี โดยคุณให้กับเราหรือ กฎหมายของรัฐบางฉบับของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเรา รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงานทั้งหมดของเรา จากและต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือความต้องการใด ๆ รวมถึงทนายความที่สมเหตุสมผล ‘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก: (1) การใช้บริการ; (2) การละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้; (3) การละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (4) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (5) การกระทำที่เป็นอันตรายอย่างโจ่งแจ้งต่อผู้ใช้บริการรายอื่นที่คุณเชื่อมต่อด้วยผ่านบริการ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือโดยออกค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าวของเรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายนี้เมื่อได้รับทราบ

ข้อมูลผู้ใช้

เราจะรักษาข้อมูลบางอย่างที่คุณส่งไปยังบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสิทธิภาพของบริการ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ แม้ว่าเราจะทำการสำรองข้อมูลตามปกติเป็นประจำ แต่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่คุณดำเนินการโดยใช้บริการ คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลดังกล่าว และคุณสละสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ต่อเราที่เกิดจากการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลดังกล่าว

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และลายเซ็น

การเยี่ยมชมบริการ การส่งอีเมลถึงเรา และการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้แก่คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลและบนบริการ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงที่จะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา คำสั่ง และบันทึกอื่น ๆ และต่อการส่งมอบประกาศ นโยบาย และบันทึกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มต้นหรือดำเนินการโดยเราหรือผ่านบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณขอสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎ กฤษฎีกา หรือกฎหมายอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ต้องมีการลงนามต้นฉบับหรือการส่งมอบหรือการเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ หรือการชำระเงินหรือการให้สินเชื่อด้วยวิธีอื่น ๆ มากกว่าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เราโพสต์บนบริการหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา การที่เราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ดำเนินการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราอาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ของเราบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการกระทำที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา หากบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งของบทบัญญัติของข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ได้รับการตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งของบทบัญญัตินั้นถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออยู่ ไม่มีความสัมพันธ์แบบร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้หรือการใช้บริการ คุณตกลงว่าข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับเราโดยอาศัยการร่างขึ้น คุณสละสิทธิ์ในการป้องกันใด ๆ ที่คุณอาจมีตามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และไม่มีการลงนามโดยคู่สัญญาในที่นี้เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้

ติดต่อเรา

หากต้องการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ โปรดติดต่อเราที่: [email protected]